Warning: Creating default object from empty value in /home/interago/public_html/wp/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Tag Archives | Meetjesland

Stageaanbod RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde

RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde is een advies- en overlegorgaan dat de streekontwikkeling in de 17 steden & gemeenten in deze regio bevordert. De voornaamste domeinen die hierbij aan bod komen zijn economie, tewerkstelling en arbeidsmarkt maar evenzeer ook sociale economie, zorg, ruimtelijke ordening,… Wij zijn een decretaal verankerd orgaan. De voornaamste speerpunten/actiepunten zijn vastgelegd [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Horeca: Jobdating, uniek in het Meetjesland

Uniek in het Meetjesland! Beste HORECA-uitbater, bent u als werkgever op zoek naar nieuwe medewerkers?  Misschien biedt deze Unieke Jobdating voor u dé oplossing. Zoek niet langer naar die witte raaf.  Wij bieden jou een bonte specht die met de nodige opleiding gekneed is tot een volwaardige zaal,- en of keukenmedewerker. 10-tal werkzoekenden uit de [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Peter Geirnaert is nieuwe streekontwikkelaar

  Peter Geirnaert uit Hansbeke is vanaf 3 januari 2012 de nieuwe coördinator van SERR en RESOC voor het Meetjesland, Leiestreek en Schelde, 2 organen die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en diversiteit, economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hij volgt in deze functie Frank Geyssens op. Het hele team van SERR-RESOC wenst Peter [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid

Op 3 maart 2010 richtte SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid op. Dit is een overleg- en adviesorgaan, waarin de regionale sociale partners, VDAB, RVA, PWA, de derdenorganisaties en de lokale besturen vertegenwoordigd zijn. Het Forum stippelt het regionale tewerkstellingsbeleid uit en coördineert de uitbouw van de lokale diensteneconomie. WERKING VAN HET REGIONAAL [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Genderproject

Genderproject Meetjesland van 15.12.2002 tot 14.12.2004: vzw Werkwijzer (promotor), i.s.m. Katholieke Universiteit Leuven, CBM, MEVOV (bestaat niet meer), Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, STIRK (nu RESOC MLS)

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het fonds voor bestaanszekerheid van transport- en logistieke ondernemingen uit de volgende 2 subsectoren van de vervoerssector: – goederenvervoer over de weg voor rekening van derden – goederenbehandeling voor rekening van derden Voor meer informatie over het Sociaal Fonds Transport en Logistiek klik hier

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Werkwijzer vzw

Werkwijzer vzw is de nieuwe naam van ‘het Dopperatelier’. Al sinds 1982 komen we op voor de belangen van alle werklozen in Eeklo en het Meetjesland. Lokale arbeidsmarkttoeleiders tewerkstellingsmaatregelen in de kijker gids voor schoolverlaters gids verder studeren

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Competentiemanagement

Competentiemanagement is een methode die instaat voor het beter beheer van uw menselijk kapitaal via competentiegerichte selectie, ontwikkeling,… de juiste medewerker op het juiste moment – op de juiste plaats. Enkele competentietools: Competentiewoordenboek  ‘NAPOLEON revised’ project RESOC Kempen en haar partners met finaciële steun van : ESF, Hefboomkrediet en IPV.

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Het treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.  Het Minderhedenforum ontwikkelt en verdedigt standpunten over beleidsdomeinen als onderwijs, werk, media, diversiteit, discriminatie, cialis india Via beleidsadvies streeft het Minderhedenforum voortdurend voor meer [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Doe de Sokratest!

Talenten aantrekken en houden is dé uitdaging van de toekomst. Bedrijven die erin slagen om goede medewerkers aan te trekken en die volop investeren in hun medewerkers met oog op performante resultaten, vergroten hun imago als goede werkgever en zo ook hun concurrentiële positie Breng uw strategisch HR-beleid in kaart en krijg zicht op alle [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }