Warning: Creating default object from empty value in /home/interago/public_html/wp/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Tag Archives | Leiestreek

Stageaanbod RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde

RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde is een advies- en overlegorgaan dat de streekontwikkeling in de 17 steden & gemeenten in deze regio bevordert. De voornaamste domeinen die hierbij aan bod komen zijn economie, tewerkstelling en arbeidsmarkt maar evenzeer ook sociale economie, zorg, ruimtelijke ordening,… Wij zijn een decretaal verankerd orgaan. De voornaamste speerpunten/actiepunten zijn vastgelegd [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Peter Geirnaert is nieuwe streekontwikkelaar

  Peter Geirnaert uit Hansbeke is vanaf 3 januari 2012 de nieuwe coördinator van SERR en RESOC voor het Meetjesland, Leiestreek en Schelde, 2 organen die actief zijn op het vlak van tewerkstelling en diversiteit, economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Hij volgt in deze functie Frank Geyssens op. Het hele team van SERR-RESOC wenst Peter [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Genderproject

Genderproject Meetjesland van 15.12.2002 tot 14.12.2004: vzw Werkwijzer (promotor), i.s.m. Katholieke Universiteit Leuven, CBM, MEVOV (bestaat niet meer), Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, STIRK (nu RESOC MLS)

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Sociaal Fonds Transport en Logistiek.

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het fonds voor bestaanszekerheid van transport- en logistieke ondernemingen uit de volgende 2 subsectoren van de vervoerssector: – goederenvervoer over de weg voor rekening van derden – goederenbehandeling voor rekening van derden Voor meer informatie over het Sociaal Fonds Transport en Logistiek klik hier

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Competentiemanagement

Competentiemanagement is een methode die instaat voor het beter beheer van uw menselijk kapitaal via competentiegerichte selectie, ontwikkeling,… de juiste medewerker op het juiste moment – op de juiste plaats. Enkele competentietools: Competentiewoordenboek  ‘NAPOLEON revised’ project RESOC Kempen en haar partners met finaciële steun van : ESF, Hefboomkrediet en IPV.

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Het treedt op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.  Het Minderhedenforum ontwikkelt en verdedigt standpunten over beleidsdomeinen als onderwijs, werk, media, diversiteit, discriminatie, cialis india Via beleidsadvies streeft het Minderhedenforum voortdurend voor meer [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Doe de Sokratest!

Talenten aantrekken en houden is dé uitdaging van de toekomst. Bedrijven die erin slagen om goede medewerkers aan te trekken en die volop investeren in hun medewerkers met oog op performante resultaten, vergroten hun imago als goede werkgever en zo ook hun concurrentiële positie Breng uw strategisch HR-beleid in kaart en krijg zicht op alle [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Wonderwijs: volwassenonderwijs

Wonderwijs is het netoverschrijdend samenwerkingsverband van 11 centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en het centrum voor basiseducatie (CBE) in de regio Gent Meetjesland Leieland. Ontdek het opleidingsaanbod voor volwassenen, de lesplaatsen en de cursisten en hopelijk mogen we jou binnenkort begroeten. Een opleiding creëert altijd meer kansen…

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Leren en Werken

2 dagen per week les, 3 dagen BETAALD werken. Leren en Werken biedt een oplossing aan waarbij -op maat van iedere leerling- een traject wordt uitgestippeld. Elk traject bestaat uit 15 lesuren “Leren” en minimum 13 lesuren “Werkplekleren” Wilt u meer weten over Leren en Werken, klik hier

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Onderwijs in Vlaanderen.

Via deze linken kunt u een antwoord vinden op vragen als: •Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau? •Welke studierichtingen, opleidingen,… kan ik er volgen? •Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen,… aan? •Wat zijn de adressen en het studieaanbod van de scholen in een bepaalde regio, gemeente? basisonderwijs  secundair onderwijs  hoger beroepsonderwijs  hoger onderwijs [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }