Warning: Creating default object from empty value in /home/interago/public_html/wp/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Diversiteit bij de politie Assenede-Evergem

De politiezone Assenede-Evergem voert een diversiteitsbeleid.

Het actieplan dat dit beleid inhoud geeft, heeft tot doel de diversiteit te bevorderen, zowel intern als extern, dus zowel binnen het eigen korps als naar de lokale bevolking toe.

Het plan bevat een aantal doelstellingen zoals: bevorderen van de toegankelijkheid van het commissariaat, kennisoverdracht van oudere naar jongere medewerkers, gepersonaliseerd onthaalbeleid voor nieuwkomers, attitudevorming.

Diversiteit slaat niet enkel op culturele verschillen maar gaat ook over het samenleven en samenwerken met mensen van verschillende leeftijden, andersgeaardheid, man-vrouw relaties en mensen met een beperking.

Dit actieplan kwam tot stand in samenwerking met de SERR, de Sociaal Economische Raad van de regio Meetjesland, Leiestreek en Schelde.

Lees het artikel Diversiteit bij Politie Assenede-Evergem (Burggrave, mei 2012).

In onze regio werken momenteel meerdere politiezones aan hun diversiteitsbeleid: PZ Meetjesland Centrum, PZ Schelde-Leie, PZ Deinze-Zulte, PZ Maldegem en PZ Assenede-Evergem.

Contact

, , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply