Warning: Creating default object from empty value in /home/interago/public_html/wp/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Archief | Toolbox Diversiteit RSS feed voor deze sectie

Enquête Werkbaar Werk – Ervaringsfonds

“Werkbaarheid” kan worden omschreven als het evenwicht tussen de karakteristieken, eigen aan de werknemer (gezondheid, kennis en competenties, blijfintentie,…) enerzijds en de karakteristieken eigen aan de werkomgeving anderzijds (veiligheid, functie-eisen, fysische en psychosociale eisen). De VOW / QFT peilt hoe de werknemer het evenwicht tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij geconfronteerd wordt, [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Non-discriminatieclausule

Diverse federale wetten en decreten zijn van kracht om discriminatie te bestrijden en te sanctioneren. Het is zinvol om op niveau van de onderneming deze wetten en decreten verder te concretiseren met afspraken over de te volgen aanpak wanneer er zich op ondernemingsniveau toch een geval van (vermeende) discriminatie zou voordoen. Zulke afspraken kunnen opgenomen [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Disability Management

[email protected] Werknemers langer en gemotiveerd aan het werk houden wordt een belangrijke opdracht voor de komende jaren. De website en de handboeken DM (Disability Management) geven informatie over en praktische oplossingen  voor de re-integratie  van werknemers die geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen en/of functiebeperkingen. Toepassingen in de belgische onderneming, de bouwsector, de chemie en petro-chemie, en [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

[email protected], [email protected]

[email protected] wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken (het begeleiden en motiveren van medewerkers en  het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers). [email protected] richt zich enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bestuurder(s) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Box voor bazen – Complead

In complead vind je  instrumenten  terug die je helpen bij een competentieanalyse, die je richting geven bij werving en selectie,  die mogelijkheden aanbieden tot competentieontwikkeling en die het leerklimaat in kaart trachten te brengen. De waarderende benadering is als rode draad aanwezig. Complead.be

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

i-talent-o

Elke medewerker heeft talenten, alleen is het een kwestie van die aan te boren. In een continue dialoog met de medewerkers wordt een match gemaakt tussen enerzijds de doelstellingen, visie en missie van de organisatie en anderzijds waar medewerkers echt goed in zijn en wat ze echt graag doen. Dat leidt tot tal van voordelen [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Talenten Trotter

Hoe gaan bedrijven om met competentiemanagement? Wat betekent dat precies en wat zijn de concrete ervaringen? De POM tekende de ervaringen op en bundelde die in een boek, de Talenten Trotter. Talenten Trotter zoomt in op wat competentiemanagement precies betekent en wat het heel concreet inhoudt voor bedrijven. Het boek is dus bestemd voor iedereen [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

[email protected]

[email protected] met de [email protected] wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het begeleiden en motiveren van medewerkers en het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers. Bent u dus op zoek naar instrumenten die een beperkte tijdsinvestering vergen van zowel HR-medewerker(s) of [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

De juiste stoel 50+

Dé info-toolbbox-site die 50-plussers aan het werk houdt. Werkgever, waarom zou u investeren in 50-plussers? Werknemer, waarom zou u langer willen blijven werken? Aanmoedingspremies, Stress-o-meter, Leeftijdsscan, barometer “kwaliteit van de arbeid” en veel meer tips om een gezond arbeidsbeleid uit te bouwen. De juiste stoel.be 50+

Lees volledige bericht Reacties { 0 }

Startersgids competentiemanagement

De Startersgids Competentiebeleid van het Opleidingscentrum Hout (OCH) gaat op een sectorneutrale manier in op hoe een competentiebeleid kan opgezet worden. Met checklists en invulfiches wil het OCH de ondernemer, de verantwoordelijke voor personeelszaken of de teamleider enkele handige tips meegeven. Onderwerpen als functiebeschrijvingen, plaatsen van vacatures, onthaal van nieuwe medewerkers, coaching op de werkplek, [...]

Lees volledige bericht Reacties { 0 }