Warning: Creating default object from empty value in /home/interago/public_html/wp/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

10 jaar diversiteitsbeleid en 5 jaar diversiteitsplannen

SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde (MLS) en SERR Gent Rondom Gent (GRG) organiseerden op dinsdag 5 juni 2012 samen een studievoormiddag in het Godshuis in Sint-Laureins rond “10 jaar diversiteit en 5 jaar diversiteitsplannen”.

De presentaties zijn downloadbaar.

01 Andre Raemdonck_SERR GentRondomGent 05 06 2012

2Anne Coetsier_SERR GentRondomGent 05 06 2012

3 Rachid Boumalek_Jobkanaal_Unizo 05 06 2012

4 DriesDelissen_ACV 05 06 2012

5 Eveline_Van Bever_TML_05 06 2012

foto’s 10 jaar diversiteit

Uit de conclusies:

“Er is door onze projectontwikkelaars diversiteit binnen onze beide SERR’s veel werk geleverd. Honderden diversiteitsplannen werden begeleid in honderden kleine en grote organisaties uit alle sectoren. Er zit daardoor heel wat evolutie in het personeelsbeleid van de organisaties in onze regio.

We hebben van André Raemdonck (coördinator SERR Gent Rondom Gent) vernomen welke knelpunten er aangepakt zijn zoals verminderende instroom , verhoogde uitstroom wegens vergrijzing, kennisborging, omgaan met verschillen. We hebben geprobeerd hierop een antwoord te geven door onder meer de vacatures aan te passen, de wervingskanalen te verbreden, door competenties te versterken, door opleiding te geven, door te werken aan een retentiebeleid. Anne Coetsier (projectontwikkelaar SERR Gent Rondom Gent) heeft ons toegelicht hoe dat allemaal binnen een diversiteitsplan gerealiseerd wordt.

Onze werkgevers kunnen om het instroomprobleem op te vangen gratis beroep doen op de uitgebreide kennis van de Jobkanaalconsulenten.

Ik heb ook tot mijn genoegen vernomen dat er bij de vakbonden (Dries Delissen-Jacobs, ACV Diversiteit) één en ander aan het bewegen is en dat diversiteit en duurzaam personeelsbeleid meer en meer op de agenda van het sociaal overleg staat.

Ik ben ervan overtuigd dat we door nog beter samen te werken nog meer resultaten kunnen behalen. Laten we dus blijven onze expertise samenbrengen en onze inzet op elkaar afstemmen.

We zijn fier, heel fier, op al die bedrijven en organisaties in de profit en non-profit sector die het diversiteitsparcours al hebben afgelegd of er nog mee bezig zijn of er nog aan moeten beginnen.

We vonden het belangrijk om u vandaag de excellente praktijkgetuigenissen van Tailormade Logistics door Mevrouw Eveline Van Bever en van Versele-Laga door Mevrouw Eveline Dewaele voor te stellen, want het is in de organisaties zelf dat we de realiteit zien, daar zien we de vooruitgang.

Mevrouw Eveline Van Bever vertelde over welke rol “Respect” bij Tailormade Logistics speelt. Respect voor het materiaal, de veiligheid, het milieu maar vooral voor de mensen. Waar Tailormade Logistics vroeger een pure mannenwereld was, is dit bedrijf nu uitgegroeid tot een organisatie waar alle personen, ook zij uit de kansengroepen, veel kansen krijgen door o.m. alternatieve rekrutering en een degelijk onthaalbeleid.

Mevrouw Eveline Dewaele heeft aangetoond hoe ze bij Versele-Laga op de werkvloer omgaan met de verschillen tussen generaties: de babyboomers, de X- en de Y-generaties. Stap voor stap wordt daar gewerkt aan een loopbaanbeleid voor elke werknemer. We horen graag dat dit in constructief overleg met de ondernemingsraad en dus de werknemersorganisaties gebeurt.

Ik wil toch wel even benadrukken dat er dikwijls gedacht wordt dat diversiteitsbeleid enkel haalbaar is voor grote bedrijven met een eigen personeelsdienst, maar onze regio’s bewijzen dat de kleinere bedrijven in de randgemeenten van Gent en in Meetjesland, Leiestreek en Schelde evenzeer volop beroep doen op de begeleiding van de projectontwikkelaars.

En wat brengt de toekomst? De Vlaamse Regering zal ook de komende jaren met haar beleid blijven inzetten op gelijke kansen op de werkvloer en evenredige arbeidsdeelname. Maar ze staan daar ook niet stil en zo evolueren we met z’n allen mee met de maatschappelijke tendenzen.

Daarom zullen we de komende jaren nog meer aandacht besteden aan individuele loopbaanontwikkeling, aan competentiedenken, aan kwaliteit van de arbeid en aan sociale innovatie.

Zoals onze voorzitter RESOC, burgemeester Koen Loete, in zijn openingsspeech ook al zei:

“Elk in ons eigen hoekje zullen we de maatschappij niet veranderen. Samen wel. Enkel door samen te werken kunnen we vooruitgaan.”

Daniël Van de Velde

Voorzitter SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde

, , , , , ,

Nog geen reacties

Leave a Reply